Sesja 6 – Duch Liturgii.

목련화
palkat A3

26-27 marca 2015

DZIEŃ I

Dominik Jurczak OP
Liturgia a życie gstarcad.

Stanisław Nowak OP 
Znaczenie Liturgii.
 

DZIEŃ II

Joanna Krzemkowska-Saja,  Joanna Smoluk-Stachowska, Marta Turkot
Warsztaty pogłębionej lektury tekstów Dietricha von Hildebranda 다운로드.