Tradycja Dominikańska

DZIEŃ I – Zakon/Sztuka/Historia

22 czerwca, czwartek, godz 다운로드. 18:00, Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Tradycji Regionalnych ul. Staromłyńska 27. Wstęp Wolny 낚시광.

Harmonogram:

18.00–18.15
Oficjalne otwarcie Logosfery i wystaw Skarby Dominikanów

18.15–18.45
Malarstwo Dominikańskie
Dariusz Czajkowski OP (Klasztor św 신한은행 ezplus 다운로드. Józefa w Warszawie)

18.45–19.15
Zakon Dominikanów na Pomorzu Zachodnim w okresie średniowiecza
dr Rafał Simiński (Zakład Historii Średniowiecznej, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego)

19.15–19.45
Odkrywanie historii – kościół klasztorny kamieńskich Dominikanów
Henryk Kustosz (Autorska Pracownia Badawczo-Projektowa Henryk Kustosz) i Artur Sobucki (Ośrodek Badań Archeologicznych w Poznaniu)

19.45–20.15
Panel dyskusyjny

Prowadzący: Bogdan Twardochleb (redaktor „Kuriera Szczecińskiego”)
Wstęp wolny 리전 영화.

 

 DZIEŃ II – Zakon/Filozofia/Teologia

23 czerwca, piątek, godz 다운로드. 18:00, Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Tradycji Regionalnych ul. Staromłyńska 27. Wstęp Wolny 액션 졸라맨 2 다운로드.

18.00–18.35
Tradycja tomistyczna. Czy wiara jest wiedzą 다운로드?
prof. dr hab. Jarosław Kupczak OP (Katedra Teologiczna Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Papieski Uniwersytet Świętego Tomasza z Akwinu i Papieski Uniwersytet Laterański)

18.35–19.05
Wszyscy jesteśmy jednym Synem (Kaz 다운로드. 22) – Mistrza Eckharta koncepcja człowieka jako nieustannej inkarnacji
dr hab. prof. US Jaromir Brejdak (Instytut Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego)

19.05–19.35
Panel dyskusyjny

Prowadzący: Ks 티스플라인 다운로드. prof. Zdzisław Kroplewski (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego)

Wstęp wolny.

Więcej informacji o wystawie na stronach Muzeum Narodowego:

muzeum.szczecin.pl/wystawy/czasowe/wydarzenie/728-skarby-dominikanow-wystawa-w-ramach-logosfery.html

muzeum.szczecin.pl/kalendarz/wydarzenie/727-logosfera-tradycja-dominikanska.html

 

Współorganizator wydarzenia:

 

Partnerzy wydarzenia: