Sesja 6 – Duch Liturgii.

palkat A3

26-27 marca 2015

DZIEŃ I

Dominik Jurczak OP
Liturgia a życie.

Stanisław Nowak OP 
Znaczenie Liturgii.
 

DZIEŃ II

Joanna Krzemkowska-Saja,  Joanna Smoluk-Stachowska, Marta Turkot
Warsztaty pogłębionej lektury tekstów Dietricha von Hildebranda.