Sesja 4 – Głębia Boga i człowieka

Sesja-4-167x300

7-9 listopada 2013

DZIEŃ I

lek. med. Tomasz Listowski
Piekło dzieciństwa. Wczesnodziecięce doświadczenia emocjonalne według teorii Melanie Klein .

Wioletta Lekszycka
Dyskretny cień determinizmu wczesnodziecięcego a światło wiary.

Joanna Kunstman
Wrażliwość religijna kilkulatków.

DZIEŃ II

prof. Jaromir Brejdak
Cierń w ciele ? mistyka człowieka
według S?rena Kierkegaarda.

Paweł Kołodziński 
Obecność Niewidzialnego.

dr Adam Workowski
O zagubieniu samego siebie. Drogi powrotu.

DZIEŃ III

Joanna Saja, Michalina Kublicka
Warsztaty pogłębionej lektury tekstów filozoficznych.

dr Małgorzata Wałejko 
Samotność-preludium spotkania.

dr Adam Workowski
O byciu sobą w relacji do Ty.

Maciej Biskup OP 
O Ikona: od obrazu do spotkania.